MAGYAR NYELVTAN

HUNOR (magyar helyesírás (FOK letölthető demo)

Érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból 2002/2003

Magyartanárok Egyesülete
Nyelvtudomány az Interneten
Nyelvtudomány (MEK)
 
Sulinet -  Digitális Tudásbázis - magyar nyelv és irodalom


IRODALOM

Alkotói  portrék a magyar irodalomból (ELTE)

Sulinet
Ady Endre, Arany János,  Balassi Bálint, József Attila és Petőfi Sándor

Sulinet  Digitális Tudásbázis - Anyanyelv és irodalom
Magyar irodalom és nyelvtan felvételi előkészítő

Arany János: Őszikék (OSZK-MEK)
Életrajz, Kapcsoskönyv, A ciklus, Források, Feldolgozáspok, Margitsziget, A Zichy-rajzok, Az összeállításról

Bibliotheca Hungarica Internetiana
MEGSZŰNT!

Bibliotheca Hungarica Internetiana  a Neumann János Digitális Könyvtár állományának különleges része. Azoknak a műveknek a digitalizált változata kerül be, amelyeket a Neumann-ház munkáját segítő, rangos irodalmi szakértők erre a célra jelölnek ki. (Pl. Ady Endre, Arany János,  Bessenyei György, Bethlen Miklós, Gyulai Pál, Heltai Gáspár,  Jókai Mór, Kaffka Margit, Magyar emlékírók 16-18.sz., Magyar költők 18.sz., Mikes Kelemen művei, Magyar nyelvű középkori irodalom stb. Forrás:Neumann-ház

Bölcsészettudományi Informatika Önálló  Program (ELTE)
Veres András: Művek, pályák, nemzedékek
József Attila összes tanulmánya, cikke

Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Arianna: Az Arianna a koraújkori (XVI-XVIII. század) magyar irodalom kutatóinak kötetlen, interaktív, nemhierarchikus és nemhivatalos információs lapja.

Magyar Irodalomtörténet Villany-Spenót
Hamarosan megjelenik 2008. decemberében!
Villanyspenót hálózati magyar irodalomtörténeti tankönyv

Digitális Irodalmi Akadémia
A Petőfi Irodalmi Múzeum címén érhető el!
XX. századi magyar írók és költők műveit találhatjuk itt. (Pl. Ágh István, Csoóri Sándor, Csukás István,  Esterházy Péter, Fejes Endre,  Gyurkovics Tibor, Jékely Zoltán, Jókai Anna, Kányády Sándor, Kertész Imre,  Mándy Iván, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János,  Spiró György, Sütő András,  Szabó Lőrinc,  Szabó Magda, Szakonyi Károly, Tamási Áron, Tersánszky Józsi jenő)

Garantált minőségű  érettségi tételek (Eduline)

A himnusz (Mozaik Oktatási Stúdió)
Online multimédiás oktatóprogram elemzésekkel, letölhető hanganyaggal, tesztekkel: a himnusz fogalma, szerepe, jellemzői, közösségi énekek típusai, vallási, nemzeti és szövetségi himnuszok

Irodalmi-Esztétikai Lexikon
Irodalmi fogalmak (MEK-OSZK)
Irodalom Internet Napló

Irodalomtudomány (MEK):
Bibliográfák, Nyelvtudomány, Szépirodalom, MEK Virtuális irodalomtudomány

Jeles Napok  (Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédiás Központ)
Multimédiás oktatási segédanyag

Középkori magyar költészet (ELTE)
Egyházi költészet (A szertartásirodalom műfajok, Olvasmányok és magánimák) Világi költészet (Elbeszélő költészet, Virágének- és más szerelmes töredék, Dicsőitő ének, Prpagandisztikus ének, Klerikális irodalom, Verses csízió, Ráolvasások, Csúfolóvers)

Kultur Part - kulturális portál

Litera irodalmi portál

Literatura - magyar kulturális portál
Irodalomtörténet, színháztörténet,  filmtörténet, rocktörténet, mitológia, lexikon, vers-antológia, Irodalmi Nobel Díj

Magyar Életrajzi Kalauz

Magyar Irodalmi művek fordításai
"Az adatbázis törzsanyagában az 1945 óta napjainkig, elsősorban külföldön megjelent, magyarból fordított, szépirodalmi jellegű könyveket tartalmazza, de szerepelnek benne a tudomásunkra jutott korábbi, illetve Magyarországon megjelent fordítások is. Az adatbázis 6260 fordításon alapul, ezeket rendezi azután a megjelent könyvekbe. Ezért lehet - a szerző és a mű címe mellett - a fordítás címére és az idegennyelvű könyv címére külön is keresni. Az antológiakötetek tartalmának feltöltése folyamatosan történik."  Forrás: http://translations.bookfinder.hu/

Magyar irodalom Gépeskönyv (ELTE)
Hálózati kritikai kiadványok, Irodalmi adatbázisok, Hálózati tankönyvek, Tanulmányok, Kortárs szépirodalom

Magyar klasszikusok költeményei (Neumann ház) (megszűnt!)

Magyartanárok Egyesülete

Művészet (Benkő Ilona - linkgyűjtemény)

Nagy Magyar irodalomkönyv 
Reneszánsz, felvilágosodás és realizmus
(Karinthy Frigyes Gimnázium,
 témavezető tanár: Jakobsenné Szentmihályi Rózsa)

Nyitott Egyetem: Irodalomtudomány. (MTA Filozófiai Kutatóintézet)

Nyugat 1908-1920 (Magyar Elektronikus Könyvtár)

100 éves a Nyugat (OSZK)

OSZK Digitális Könyvtár

Petőfi Irodalmi Múzeum (gyűjtemények, kiállítások, adatbázisok)
Magyar ÉLetrajzi Index, Magyar írók sírjai, A becsületrend magyar kitüntetettjei, Díjak és díjazottak 1945 után, Kortárs írók bibliográfiája, Diplomások adattára, Budapesti topográfia, Recepciós adattár, Kabdebó Lóránt-bibliográfia, Szivárvány - MSzivárvány repertórium

A régi magyar vers számítógépes repertóriuma (Az 1601 előtti magyar versek)
Reneszánsz (ELTE)

Reneszánsz, barokk, realizmus  - Digitális tananyagok a gyakorlatban 
Témavezető: Jakobsenné Szentmihályi Rózsa (Karinthy Frigyes G.)

Reneszánsz irodalom az Interneten (linkgyűjtemény)

A szerelem (Mozaik Oktatási Stúdió)

Online multimédiás oktatóprogram: a szerelem fogalma, különböző történelmi korok szerelemfelfogása, a szerelem és a szexualitás pszichológiája, biológiája és erkölcsi megközelítése

Szövegek és stílusok (Mozaik Web Oktatórendszer)

Az emlékezésről, A szövegfelismerés támaszai, A szépirodalmi stílusirányzatok fölismeréséhez, A stílustörténeti korszakok bemutatása, Az idézés
Tematika: Film (Előadás: Hőjelenségek, Umberto Eco: A rózsa neve), Kép (Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Salvador Dali, Umberto Boccioni, August Herbine, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Victor Vasarely, William Blake, Hegel, Schopenhauer, Henri Bergson, Schiller, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Nagy László, Federico Fellini, Tímár Péter, Nemzeti Múzeum, Szónoklat, Kézfogás, Emlékezés, Felejtés, Hofbibliothek, Kézirat, Olvasás, Köttetés, Könyvnyomtatás, stb.), Hang, Fogalom, Idézet, Teszt, Feladat, Játék, Összegzés, Elektronikus vita, Csiki-csuki: Az emlékezés tanítása, tanulása, Az Internet és a könyvtárak, A szövegfelismerés támaszai, A szövegforma, A szépirodalmi szövegek, Az egyéni stíéus jellemzői, A stílustörténeti korszakok, Az idézés)

Arts and Literature (PBS TeacherSource)
Gallica Classique (Bibliothéque Nacionale France)
The Internet Classics Archive (441 searchable works of classical literature)

Ld. még: Biblia, Vallás
 


TÖRTÉNELEM

Magyar címek

OKTV Feladatok - történelem

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs  és Kutatóintézete Közalapítvány

Árpád-kori történelem (1000-1301)
Az Encyclopedia Humana Hungarica interaktív taneszközsorozat Árpád-kori (1000-1301) része fejezetekre bontva. Kronologikus sorrend, térképekkel, oklevelekkel, korabeli metszetekkel illusztrálva, kiegészítő szöveggyűjteménnyel, lezárásként esszékérdések. 

Diktatúrák és demokráciák a két világháború között
Földrajzi felfedezések (Karinthy Frigyes G. - linkgyűjtemény)

Történelem érettségi tételek garantált minőségben (Eduline)

Hadtörténeti Gyűjtemény (SZTE Egyetemi Könyvtár)
Hálózati kalauz történészeknek és történelemtanároknak
Középkor (HUDIR)

Magyar Nemzeti Múzeum
NATO

Híres nők a magyar  történelemben: - Wikipédia

A polgári Magyarország (Mozaik Oktatási Stúdió):

  • A polgárosodás fogalma és jelentésváltozása Kelet-Európában
  • A polgárosodás programja Magyarországon
  • A politika és a társadalmi szociális kérdések együttese a gyakorlatban
  • A törvényes forradalom lehetőségei és zsákutcái
  • A polgári Magyarország megvalósulása és az átalakulás buktatói 
Szerzetesrendek Magyarországon
Történelem a hálózaton (Farkas Zoltán honlapja - Szeged)
Történelem (MEK)

Történelem (Startlap)

Történelem Tanárok Egylete

A város élete (Mozaik Web Oktatási Rendszer)
Online multimédiás oktatóprogram játékokkal, tesztekkel: urbanizáció, várostípusok, funkciók, életmód, városkép, építészet, környezeti ártalmak, alvóvárosok, agglomeráció stb. 

Külföldi címek

Expansion and Conquest

Halsall: The Internet History Sourcebooks Project : Ancient, Medieval and Modern History
Modern History, Multimedia and History African History, East Asian History, Global History Sourcebook,Indian History, Islamic History, Jewish History, History of Science, Women's History Sourcebook, Guide to Byzantine and Medieval Studies on the Internet, Byzantium
Middle Ages (Középkor)
Hyper History Online
NATO
Nova Online:  Start, Feladatok (Teachers room), Online adventure (Quick Time)
Rome Project (Dalton School)
World history

WWW-VL History Central Catalogue
 


FOLYÓIRATOK - TÖRTÉNELEM

Múlt -Kor  (történelmi portál és folyóirat)
Századok (a Magyar Történelmi Társulat folyóirata)


KFG Tematikus linkek
KFG Könyvtár - Nyitólap

Frissítve: 2009. 05.21.