EURÓPAI UNIÓ AZ INTERNETEN


Külföldi címek
:

Az Európai Unió hivatalos honlapja : http://www.europa.eu.int/

European Parliament Web Server (Európai Parlament)
http://www.europarl.eu.int/

CEDEFOP - European Centre for Development of Vocational Training (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)
A CEDEFOP feladata, hogy segítse a fiatalok szakmai képzésének és a felnőttek folyamatos és továbbképzésének a fejlesztését, koordinálja a szakképzés területén folytatott elemzéseket és kutatásokat, végezzen előrejelzéseket a szakképzés területén, valamint járuljon hozzá az Európai Unió szakképzés-politikája megvalósításához. továbbá, a szakképzésről folyó európai párbeszéd fóruma legyen. A CEDEFOP honlapján lehetőség van ingyenes és térítéses kiadványok megrendelésére, találunk tematikus és nemzeti szakképzési rendszereket bemutató tanulmányokat, továbbá az Európai Unió szakképzés-politikájára vonatkozó dokumentumokat.
http://www.cedefop.gr

Education and Training
Lifelong Learning, Education, Training, Learning abroad, Languages, Programmes: Leonardo da Vinci, Socrates,  Tempus
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html

Az Európai Unió oktatáspolitikája
A honlap az Európai Unió oktatás-, szakképzés- és ifjúságpolitikával foglalkozó dokumentumai, a politikák közösségi jogalapja, döntéshozatali eljárások, bizottsági javaslatok, az Európai Parlament és a Régiók Bizottságának véleményei, az Európai Bíróság vonatkozó döntései, politikákat megvalósító programok, az együttműködések keretei.
http://www.europa.eu.int/pol/educ/index_en.htm

Európai Képzési Alapítvány (European Training Foundation, ETF)
Az Európai Képzési Alapítvány 1995 óta az Európai Unió és a társult országok közötti együttműködés kerete a szakképzés területén. Az ETF segítséget nyújt a TEMPUS-program végrehajtásában és a PHARE- és TACIS-országok felsőoktatásának modernizációjában. Az ETF tevékenységei közé tartozik a partnerországok szakképzése területén az együttműködés ösztönzése, a képzési szükségletek és prioritások meghatározásának támogatása, az ETF által irányított programok koordinációja, információterjesztés és tapasztalatcsere. Fő munkaterülete a fiatalok és felnőttek szakmai alap- és továbbképzése, beleértve a vezetőképzést is. A honlap az ETF tevékenységével kapcsolatos információkat, programleírásokat, a PHARE-, TACIS- és a mediterrán országokban futó képzési projekteket és tenderlehetőségeket, tanulmányokat, nemzeti szakképzési rendszereket bemutató dokumentumokat, összehasonlító elemzéseket tartalmaz
http://www.etf.it

Enterprise Directorate-General 
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/move.htm

European Commission Information Society Website:

http://europa.eu.int/ISPO/Welcome.html

Európai Közvélemény (European Public Opinion)
Az Európai Közösség országai a Maastsrichti Szerződéssel kinyilvánították azon óhajukat, hogy a tagországok állampolgárainak kell az Unió haszonélvezőivé válniuk. Az, hogy a Népek Európája kifejezés ne csak üres szlogen maradjon, és az uniós politika emberközelibbé váljon, szükséges a rendszeres közvélemény-kutatás és felmérés. A honlapon a legutóbbi felmérések eredményeiről, a kutatási eszközökről olvashatunk.
http://www.europa.eu.int/comm/dg10/epo/polls.html

EU jogszabályok adatbázisa (The portal to European Union law) :
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

Ifjúság Európáért Program (Youth for Europe)
A program 15-25 éves fiatalok és nonprofit ifjúsági szervezetek részvételével valósul meg, akik többet szeretnének tudni Európáról, egymás országairól, népeiről, kultúrájáról és fejleszteni szeretnék idegennyelvtudásukat,  vagy szeretnének részt venni közös projektekben. A program tevékenységei: egyéni mobilitási lehetőségek, közös projektek megvalósítása, 6-12 hónapos külföldi munka az ottani Európai Önkéntes Szolgálatnál, fiatalokkal foglalkozó vezetők képzése, a fiatalok csoportjai közötti együttműködés elősegítése, csereprogramok szervezése. A honlapon partnerkereső szolgáltatás, fiatalokkal kapcsolatos információk, ifjúságpolitika tárgykörébe tartozó dokumentumok, a program jogi háttere, nemzeti képviseletek listája stb. található. http://europa.eu.int/comm/education/youth.html

Leonardo da Vinci Program
A Leonardo da Vinci program az Európai Unió 1994-ben útjára indított együttműködési programja a szakképzés területén. A program célja az európai uniós szakmai képzési politika megvalósítása: a szakmai készségek és tudás fejlesztése, a szakmai képzés minőségének javítása és megújulási képességének elősegítése európai szinten az élethosszig tartó tanulás jegyében. A honlap hatástanulmányokat és a projektek eredményeit ismertető összefoglalókat, valamint szakképzési statisztikákat is tartalmaz.
http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo.html

Socrates Program
Az Európai Unió Socrates keretprogramja az oktatás minden szintjét - az óvodai neveléstől a köz- és felsőoktatáson át a felnőttoktatásig - és minden szereplőjét érinti. Célja az oktatás és nevelés minőségének javítása, az oktatási együttműködések elősegítése Európában. Az oldal tartalmazza a Socrates alprogramjainak általános leírását, a programot létrehozó Tanács döntését, programhíreket, pályázati útmutatót és a program célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb területeken indított stratégiai kezdeményezéseket.
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
rk of Teacher Education)Magyar címek

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete:


Euro Info Service: http://www.euroinfo.hu/

Az Európai Unió hivatalos kiadványainak és adatbázisainak magyarországi forgalmazója.
Európa Szerver. Magyarország legnagyobb EU adatbázisa:
http://www.euroinfo.hu/europaszerver/szerverindex.html
(Előfizetési feltételek, Csúcstalálkozók záródokumentumai, Európa Enciklopédia, Csatlakozás Európa 2002 folyóirat, Magyar EU kronológia, Őszinte könyv az Európai Unióról, Euro Adatok, Európa Havonta, Euro Tanácsok, EU programok röviden, Euro zsargon)


Európai Uniós Szabadkikötő - Euport: http://www.euport.hu/
EU ismeretek, , tanulmányok, országismertető, pályázati figyelő, eseménynaptár, távoktatás
Hamarosan megszűnik!


Bővülő Európa - periodika (Kiad. az Ecostat):

http://www.ecostat.hu/kiadvanyok/bovulo_europa/index.html

Ecostat (Gazdaságelemző és Informatikai Intézet):
http://www.ecostat.hu/index.html

Európai Unió (Mozaik Oktatási Stúdió - oktatóanyag):
http://www.mozaik.info.hu/MozaWEB/Eunio/index.htm
(A hárompólusuvá vált világ, Európa kettészakadása, Napló, A gazdasági integráció átalakul poltitikai integrációvá, Az Európai Unió jelképei, Gyere velünk az EU landba!, Segítségnyújtás gondokkal küzdő vidékeknek, Megélhetés munkával vagy segéllyel)

EU csatlakozás (linkek): http://www.eucsatlakozas.lap.hu/

Európai Unió ((Címtár): http://monfodi.hungary.cc/magyar/cimtar.htm

Internet címek (KFKI): http://www.kfki.hu/library/intern.html Az Európai Bizottság weboldalai

Kultúrpont Iroda (Kultúra 2000): http://www.kulturpont.hu/
(Pályázatok, Kulturális hírek az Unióból, Csatlakozás és a kultúra, Az Európai Bizottság; Oktatási és Kulturális Főigazgatósága, Az EU kulturális kezdeményezései, Konferenciák, Hasznos EU linkek)

Országos Közoktatási Intézet:

KFG Tematikus linkek
KFG Könyvtár - Nyitólap

Utolsó frissítés: 2007. október 20.