KÖNYVTÁRI HÍRMONDÓ9. évfolyam 1-2. szám 2007/2008. tanév

 Karinthy Frigyes Gimnázium100 ÉVES A NYUGAT 1908 - 2008


Kiállítás a Magyar- és Idegennyelvű Könyvtárban

2008. január-február

A kiállítás anyagát összeállította: Benkő Ilona és Borszéki ZsófiaKarinthy - Magyar Könyvtár


A `Nyugatosok` a magyar irodalomban (video) V229

Nyugat 1908-1941. egy irodalmi legenda digitálisan (CD) C117
Ady Endre
Összes költeményei
H21433
Babits Mihály
Összegyűjtött versei
H20156
Borbély  Sándor A Nyugat tájain
H20285
Buda Attila
A Nyugat Kiadó története
H21667
Juhász Gyula
Válogatott művei
H2197
Karinthy Frigyes
Egy nőt szeretni
H21185
Karinthy Frigyes
Elbeszélések 1-2.
H20854-H20855
Karinthy  Frigyes Görbe tükör (1912-es kiadás) H19694
Karinthy Frigyes
Szatírák 1-3. köt.
H2060-H20262
Kelevéz Ágnes - Szilágyi Judit Nyugat-képeskönyv. Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből. H21992
Kosztolányi Dezső Esti Kornél énekei
H21310
Kosztolányi Dezső
Esti Kornél
H20968
Kosztolányi Dezső
Összes novellái
H20266
Kosztolányi Dezső
Összes versei
H21563
Kovács Ida Halkan szitál a tört fény. Kosztolányi Dezső összes fényképe H21468
Petőfi Irodalmi Múzeum
Nyugat-képeskönyv
H21992
Tóth Árpád
Örök virágok
H17408
Tóth Árpád
Összegyűjtött versei és versfordításai
H20155

Nyugat (fénymásolatok a folyóiratból - Borszéki Zsófia gyűjteménye
100 éves a Nyugat - Ünnepi Honlap: Országos Széchényi Könyvtár:

100 ÉVE SZÜLETETT WASS ALBERTFontosabb Internet címek:
MTV videotár: http://www.mtv.hu/videotar/?id=15595
Duna TV: http://www.dunatv.hu/kultura/100_eve_szuletett_wass_albert.html
Új Könyv Piac: http://www.ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=2887
Hír TV: http://www.hirtv.hu/kultura/?article_hid=192705
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Wass_Albert

Karinthy Könyvtár:
Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! H20884
Koltay Gábor Adjátok vissza a hegyeimet! : Koltay Gábor filmje Wass Albertrõl (DVD)
D91
Wass Albert Összegyûjtött versek H20622
Wass Albert Ötven erdélyi gyermek levele Jézuskához = A temetõ megindul. Karácsonyi üzenetek H20885
Wass Albert: Tavak és erdõk könyve H20623
Wass Albert Válogatott magyar mondák és népmesék H20703ADY ENDRE KIÁLLÍTÁS

Ady Endre kiállítás nyílt a könyvtárban 2007. november 20-án. 

Ady Endre
Összes versei
H21585
Szilágyi Péter
Ady Endre verselése
H10022
Bölöni Györgyné
Ady és Bölöni Párizsában. Itóka naplójegyzeteiből
H12054Ady Endre
Az elhagyott kalózhajók
H2769
Benedek István
Ady Endre szerelmei és házassága
H20225
Ady Endre
Élet
H21009
Csinszka (Boncza Berta)
Életem könyve
H20863
Gaszner Tibor összeáll.
A századforduló és Ady
H1889
Ady Endre
Öszses versei 1-2. köt.
H8108 és H8107
Kopátsy Sándor
Beszélgetések Ady-val
H19050
Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós
Válogatott versei. Hangoskönyv CD
C178-C180
Ady Endre Ady Endre párizsi noteszkönyve H21644
Ady Endre Ady Endre füveskönyve H21646
Ady Endre Ady Endre versei H21645
Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái H21643
Borbély Sándor
Szeretném, ha szeretnének. Ady Endre szerelmei
H21647
A kiállítás anyagát összeállította: Benkő Ilona, Borszéki Zsófia (Magyar Munkaközösség)SZABÓ MAGDA
(1917-2007)

Kilencvenéves korában elhunyt Szabó Magda Kossuth-díjas, kétszeres József Attila-díjas író. A legtöbb nyelvre lefordított magyar írót hétfő délután, olvasás közben érte a halál.

Szabó Magda 1917-ben született Debrecenben. Szülővárosában érettségizett 1935-ben, majd 1940-ben a debreceni Tisza István Egyetemen kapott latin-magyar szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát. A helyi Református Leányiskolában, majd Hódmezővásárhelyen tanított 1945-ig, amikor a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa lett. 1949-ben megkapta a Baumgarten-díjat, de Révai József utasítására még abban az évben visszavonták tőle, és állásából is elbocsátották. 1958-ig nem publikálhatott. Ebben az időben általános iskolai tanárként dolgozott.

Az eredetileg költőként induló Szabó Magda 1958 után már regény- és drámaíróként tért vissza. A Freskó és Az őz című regények hozták meg számára az országos ismertséget. Ettől fogva szabadfoglalkozású íróként élt. Számos önéletrajzi ihletésű regényt írt, az Ókút, a Régimódi történet és a Für Elise saját és szülei gyermekkorát valamint a 20. század elejének Debrecenjét mutatja be. Sok írása foglalkozik női sorsokkal és kapcsolataikkal, például a Danaida vagy a Pilátus.


Szülővárosa, a református Debrecen hagyományai meghatározóak voltak személyisége alakulásában, egy időben pedig aktív szerepet is vállalt az egyházban: 1985-től öt éven át a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka és zsinati világi alelnöke volt. 1993-ban a Debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktorává avatták. Debrecen városa díszpolgárrá választotta. A város történelmét eleveníti meg többek közt Kiálts, város című drámája.

1959-ben kapott először József Attila-díjat, 1978-ban Kossuth-díjat, 1983-ban Pro Urbe Budapest-díjat, 1987-ben Csokonai-díjat kapott. 1992-ben a Getz-díjjal tüntették ki. 1996-ban Déry-díjat, 2000-ben Nemes Nagy Ágnes-díjat és 2001-ben Corvin-kitüntetést kapott. 2007-ben, 90. születésnapján megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést, a múlt szombaton pedig az alkotót Hazám-díjjal jutalmazták.

Szabó Magdát az OKM és Budapest Főváros Önkormányzata saját halottjának tekinti, búcsúztatásáról később gondoskodnak.

Forrás: http://origo.hu/itthon/20071119-kilencveneves-koraban-elhunyt-szabo-magda-irono.html


A Karinthy Frigyes Könyvtárában kiállított Szabó Magda művek:

Abigél
Szabó Magda - Abigél : 8.kiad. ; Szabó Magda.- Bp. : Móra , 2003.
H20820,
H20819

Az ajtó
Szabó Magda - Az ajtó ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2000
H20015

A Danaida
Szabó Magda - A Danaida ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2000
H20014

Erőnk szerint
Szabó Magda - Erõnk szerint ; Szabó Magda.- Bp. : Magvetõ , 1989
H21014

Freskó
Szabó Magda - Freskó ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 1999
H20013

Für Elise
Szabó Magda - Für Elise : Regény ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2002
H20467

Für Elise
Szabó Magda - Für Elise ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2007

H21607

Az őz
Szabó Magda - Az õz ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2000
H20016

Ókút
Szabó Magda - Ókut ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2000
H20018

A pillanat
Szabó Magda - A pillanat ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 1999
H20019

Régimódi történet
Szabó Magda - Régimódi történet ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2003
H20882

Régimódi történet
Szabó Magda - Régimódi történet ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2007.- 525 p.
H21606

Sziluett. A lepke logikája
Szabó Magda - Sziluett. A lepke logikája ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2006  .
H21609

Szüret
Szabó Magda - Szüret : Összegyûjtött versek ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2005
H21608

Zeusz küszöbén

Szabó Magda - Zeusz küszöbén ; Szabó Magda.- Bp. : Európa , 2006
H21605FŐVÁROSI KÖNYVTÁROSTANÁROK  MŰHELYE


Helyszín: Karinthy Frigyes Gimnázium
Időpont: 2007. október 17. 14h

Téma: Az IKT lehetőségei az iskolai könuyvtárban 
Nagy sikerrel zajlott le a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet rendezvénye.
Kérjük, hogy részvételét emailben vagy telefonon (291-2072/133)  előre jelezze!
 
 
A dokumentumok feldolgozása és kölcsönzése az új könyvtári szoftverben történik.
A programot 2006. novembere óta teszteltük.
Megtörtént a KFG adatbázisainak konvertálása (Angol Könyvtár és Magyar Könyvtár)
A további tesztelések 2007. augusztusában zajlottak le.

A Kistéka program moduljai:

  • Katalogizálás                                            
  • Kölcsönzés
Az Angol és a Magyar Könyvtár adatbázisai a nagykönyvtári terminálon már elérhetők!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kölcsönzés chip kártyával történik.

Kistéka honlapKÖNYVTÁR-INFORMATIKA TANFOLYAM


A Karinthy Frigyes Gimnázium Könyvtára Könyvtár-informatika tanfolyamot indít a 2007/2008. tanévben. 9-10. osztályosok jelentkezését várjuk!

A továbbképzés célja

Információs szakemberek nevelése, akik elsajátítják a hagyományos és korszerû tájékoztatási, információszerzési, kutatási, szerkesztési ismereteket.

A diákok a késõbbiekben könyvtári ügyeletet (tájékoztatás, kölcsönzés, könyvajánlás, adatbázis-kezelés stb.) tudnak ellátni a tanár távollétében.
Támogatja a tanulók Informatika érettségi Könyvtárhasználati témáira történõ felkészítését.

A tanfolyam résztvevõi 30 órás elméleti ill. gyakorlati oktatáson vesznek részt, a tanfolyamvezetõ tanár jegyzetébõl tanulnak. Ezután további gyakorlatra járnak be a könyvtárba. Végül záróvizsgán adnak számot a tanultakról.


Az iskolai könyvtári honlapon a következõ címen érhetõ el információ:
http://www.karinthy.hu/pages/teacher/library/temat.html
NAVA PONT - KARINTHY FRIGYES GIMNÁZIUM

A Karinthy Frigyes Gimnázium 1 éve csatlakozott a Nemzeti Audiovzuális Archívum  (NAVA) programjához.

A NAVA - teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum - a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. Gyűjtőkörébe tartoznak az országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorai. A NAVA ezenkívül befogad helyi műsorszolgáltatói vagy bármilyen egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a kulturális örökség részeinek megőrzését. (Forrás: www.nava.hu)

  • TV műsorok:  m1, m2, Duna Tv, RTL Klub és TV2 műsorok
  • Mediawawe Archívum: Nézzetek  filmeket a Mediawave archívumában!
  • MNFA Archívum: Keressen az MNFA archívumában: 100 magyar film 1941-1981-ből, filmhíradók 1943 előttről.
A programok megtekintéséhez a Real Audio Player program szükséges. A NAVA az új könyvtári gépeken már elérhető. Címe: kereso.nava.hu vagy www.nava.hu

A NAVA munkatársa 2007. november 22-én felkereste iskolánk könyvtárát. Keresési és mentési lehetőségeket mutatott be. Érdeklődött, hogy milyen mértékben használják a NAVA-t a gimnázium tanulói és tanárai.
Pillanatnyilag csak a Karinthy szerverén lehet elérni az adatbázist. Felmerült az otthoni elérés lehetősége (tanárok számára), de ezzel a kérdéssel egyelőre nem foglalkoznak.KARINTHY FRIGYES GIMNÁZIUM KÖNYVTÁR - HONLAP


Ismerkedjen meg a KFG Könyvtár honlapjával!
Címe: www.karinthy.hu/pages/teacher/library

Témái
Kistéka könyvtári program, Könyvtár-informatika tanfolyam, Könyvtári információk, Elektronikus dokumentumok jegyzéke, Könyvtartozások, Felvételi, Könyvtárostanárok Egyesülete, Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, Magyar Kultúra Napja pályázat, Nemzetközi Könyvtárhasználati Verseny

Tematikus linkgyûjtemény
A honlap fontos alkotóeleme a Tematikus linkgyûjtemény, amely több mint 1000 címet tartalmaz. A pedagógusok és a tanulók felkészülését, kutatómunkáját, tájékoztatását támogatja.

Tartalma: Oktatás az Interneten (tantárgyakhoz kapcsolódó Internet állomások); Fontosabb témakörök (Európai Unió, Környezetvédelem, Egészségügy, Etika, Filozófia, Közgazdaságtan, Néprajz, Pályaválasztás, Pályázatok, Pszichológia, Továbbtanulás stb.) ; Információszerzés és témakutatás (Adatbázisok, Elektronikus könyvtárak, Folyóiratok, Könyvkiadók, Könyvrendelés, Könyvtári információk, Katalógusok, Menetrendek, Térképek, Utazás-idegenforgalom-turizmus)


Szerk.: Benkõ Ilona

Cím: 1183 Bp. Thököly u. 7.
Tel.: 291-2072/133
email: kfglibrary@freemail.hu

 Frissítve: 2007.11.23                         Nyitólap.