TEMATIKUS LINKGYŰJTEMÉNY
 
A Tematikus linkgyűjtemény szerkesztését 1997-ben kezdtük el. A pedagógusok és a tanulók felkészülését, kutatómunkáját, tájékoztatását támogatja.
A Karinthy Frigyes Gimnáziumban a Könyvtár-informatika tanfolyam internetes feladatainak segédanyaga.
 
OKTATÁS AZ INTERNETEN
 
A linkgyűjtemény egyik nagy témaköre az Oktatás az Interneten. Elsôsorban tantárgyi feladatok, pályázatok, esszék, készítéséhez nyújt segítséget. A tanárok, tantárgyi szakértôk gyakran kérnek meghatározott tantárgyhoz, adott témához, órához Internetes anyaggyűjtést ill. irodalmi alkotások, teljes webállomások letöltését.
 
FONTOSABB TÉMAKÖRÖK
 
Közvetlenül nem  kapcsolódnak tantárgyakhoz, de  oktatási, tájékoztatási szempontból nélkülözhetetlen dokumentációkat tartalmaznak. Pl. Európai Unió, Művészet, Pályázatok.
 
INFORMÁCIÓSZERZÉS, TÉMAKUTATÁS
 
A harmadik csoport az információkeresô nyelvek megismerését, az információ-elérés felgyorsítását, a könyvtári kutatómunkát, témabibliográfiák összeállítását,  könyvbeszerzést támogatja.
 
Szorosan kapcsolódik a hagyományos értelemben vett könyvtári-informatikai funkciókhoz, feladatkörökhöz. Megismerteti az információhoz vezető legrövidebb és legbiztosabb utat, amely fokozottan fontos az oktatási intézményekben.
 
 
OKTATÁS AZ INTERNETEN
 
Biológia
Ének-zene
Fizika
Földrajz
Idegen nyelv
Informatika
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mozgókép és médiaismeret
Több tantárgy
Vizuális kultúra
Testnevelés
Történelem
 
FONTOSABB TÉMAKÖRÖK

Biblia, Vallás
Európai Unió
Egészségügy
Etika
Filozófia
Jogtudomány
Közgazdaságtan
Környezetvédelem
Művészet
Néprajz
Pedagógia
Pszichológia
Pályázatok , Külföldi ösztöndíj
Pályaválasztás, továbbtanulás, felvételi
Tanulmányi versenyek


 
Karinthy Frigyes Gimnázium  Könyvtár - Karinthy Frigyes High School  Library
 
A TUDÁS HATALOM
INFORMÁCIÓKUTATÁS
 
 
 
Nyitólap                              Vissza

ELTŰNT WEBLAPOK
 
A The Internet Archive Building Library:  állomáson láthatjuk, hogy milyen formában és melyik idôpontban jelent meg utoljára a weblap.
 
AZ INTERNET CÍMEK ELLENôRZÉSE
 
Az Internet hivatkozások ellenôrzése a linkscan.exe programmal végezhetô el. A LinkScan, a betöltött html adatban található kapcsolódási pontokat, linkeket ellenôrzi. Hiba esetén pedig felajánlja kitörlésre. A kontroll után egy file-ba menti el az eredményt, így javíthatjuk a hibás hivatkozásokat.
 
Ismerd meg könyvtárunkat!
A TUDÁS HATALOM